top of page

odcisk

Stark Energy GmbH
Westhafenplatz 8
60327 Frankfurt
Tel: +49 69 2474232 20
info@stark-energy.de

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zarejestruj wpis

Zarejestrowany w rejestrze handlowym
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy we Frankfurcie nad Menem
Numer rejestracyjny: HRB 129342

Reprezentowane przez:

Dyrektorzy zarządzający Thomas Staudinger i Michael Sudhaus

NIP: DE 352 243 722 

Zastrzeżenie - informacja prawna

Prawo do informacji i anulowania

W każdej chwili masz prawo bezpłatnie i niezwłocznie zapytać o zebrane na Twój temat dane. Możesz także odwołać swoją zgodę na wykorzystanie podanych danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy skontaktować się z usługodawcą wskazanym w nocie prawnej.

Ochrona danych (ogólnie)

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, automatycznie zapisywane są informacje ogólne (tzw. pliki dziennika serwera). Należą do nich między innymi używana przeglądarka internetowa, system operacyjny i dostawca usług internetowych. Dane te nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na Twój temat i są przez nas oceniane statystycznie w celu ulepszenia naszej strony internetowej pod względem technicznym i merytorycznym. Zbieranie tych informacji jest niezbędne do prawidłowego dostarczania zawartości serwisu.

Korzystanie z serwisu jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli chodzi o zbieranie danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail), odbywa się to zawsze, w miarę możliwości, na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Jeżeli ma zostać nawiązany stosunek umowny, ma zostać ustrukturyzowana lub zmieniona jego treść lub złożysz do nas zapytanie, zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do tego celu (dane inwentaryzacyjne). Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe w zakresie niezbędnym do umożliwienia Państwu korzystania z serwisu (dane użytkowe). Wszystkie dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do określonego celu (przetwarzanie Twojego żądania lub realizacja umowy). Uwzględniamy okresy przechowywania danych podatkowych i handlowych. Na zlecenie właściwych organów jesteśmy zobowiązani w indywidualnych przypadkach udostępnić informacje o tych danych (dane inwentarzowe) w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla celów ścigania karnego, zapobieżenia niebezpieczeństwu, wypełnienia ustawowych zadań organów ochrony konstytucyjnej lub służbie kontrwywiadu wojskowego lub w celu egzekwowania praw własności intelektualnej.

Wyraźnie zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Dostęp do danych nie może być całkowicie chroniony.

Wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku przez osoby trzecie w celu przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych jest niniejszym kategorycznie zabronione. Wykluczone są z tego istniejące relacje biznesowe lub otrzymałeś od nas zgodę.

Dostawcy i wszystkie osoby trzecie wymienione na tej stronie wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niechcianych informacji reklamowych. To samo dotyczy komercyjnego wykorzystania i rozpowszechniania danych.

Ochrona danych (funkcja komentowania)

W ramach funkcji komentowania na naszym blogu zbieramy dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail), gdy komentujesz post, tylko w zakresie, w jakim nam je przekazałeś. Po opublikowaniu komentarza podany przez Ciebie adres e-mail zostanie zapisany, ale nie opublikowany. Podane przez Ciebie imię i nazwisko zostanie opublikowane. Możesz także użyć pseudonimu.

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci udostępnianej przez Google Inc. („Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tzw. „pliki cookie” (pliki tekstowe), które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z witryny internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja IP, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych umawiających się państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam zanonimizowany. W imieniu operatora tej witryny Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania przez Ciebie z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio konfigurując oprogramowanie swojej przeglądarki; Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Możesz także uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, korzystając z dodatku do przeglądarki dostępnego pod następującym linkiem. zainstaluj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Dodatek do przeglądarki rezygnujący z Google Analytics jest kompatybilny z przeglądarkami Chrome, Internet Explorer 8 do 11, Safari, Firefox i Opera.

Dalsze informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod następującymi linkami: http://www.google.com/analytics/terms/de.html i https://www.google.de/intl/de/policies/.

 

Zastrzeżenie (wyłączenie odpowiedzialności)

1. Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z § 7 ust. 1 TMG. Jednakże zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie możliwa jest jednak dopiero od momentu poznania konkretnego naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o odpowiednich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.

2. Odpowiedzialność za linki

Niniejsza strona internetowa zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego nie można ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą linki, zawsze odpowiada odpowiedni dostawca lub operator stron. W momencie linkowania strony, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W momencie łączenia nie było widać nielegalnych treści. Jednakże stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, jest nieuzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki z tej witryny do witryny naruszającej prawa.

3. Prawa autorskie

Treści i dzieła na tych stronach stworzone przez usługodawców, ich pracowników i zlecone osoby trzecie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego. Jeżeli treści znajdujące się na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, respektowane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednie powiadomienie nas. Jeśli dowiemy się o naruszeniach prawa, takie treści zostaną natychmiast usunięte.

 

Ten nadruk powstał przy pomocy Generator nadruku od HENSCHE Rechtsanwälte, kancelaria prawna w zakresie prawa pracy utworzono.

bottom of page