top of page

Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie


Informacje ogólne


Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi
dzieje się, gdy odwiedzasz tę stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, którymi dysponujesz
można zidentyfikować osobiście. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdziesz tutaj
Prosimy o zapoznanie się z naszym oświadczeniem o ochronie danych podanym poniżej tego tekstu.


Wymagane daneinformacje na tej stronie internetowej


Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?
Przetwarzanie danych w tym serwisie odbywa się przez operatora serwisu. Jego dane kontaktowe
można znaleźć w części „Wskazówka dotycząca organu odpowiedzialnego” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.


Jak zbieramy Twoje dane?


Z jednej strony Twoje dane są zbierane w momencie, gdy nam je przekazujesz. Może to być np. B. dookoła
postępować w oparciu o dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.
Pozostałe dane zbierane są automatycznie lub za Twoją zgodą, gdy odwiedzasz stronę internetową za pośrednictwem naszych systemów informatycznych
nagrany. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina
widoku strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę.


Do czego wykorzystujemy Twoje dane?


Część danych zbierana jest w celu zapewnienia bezbłędnego działania serwisu. Inny
Dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.


Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?


W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu Twoich danych
do otrzymania przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo żądać sprostowania lub
zażądać usunięcia tych danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych,
Zgodę tę możesz odwołać w dowolnym momencie w przyszłości. Ty też masz do tego prawo
żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach.
Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami w tej sprawie lub jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych.


Narzędzia analityczne i strony trzecie


Kiedy odwiedzasz tę witrynę, Twoje zachowanie użytkownika może zostać ocenione statystycznie. To zdarza się wcześniej
zwłaszcza w przypadku tak zwanych programów analitycznych. Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć poniżej
Ochrona danych.


2. Hosting
 

Hostujemy zawartość naszej strony internetowej u następującego dostawcy:
 

WIX
 

Dostawcą jest Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Izrael (zwana dalej „WIX”).
WIX narzędzie do tworzenia i hostingu stron internetowych. Kiedy odwiedzisz naszą stronę internetową, tak się stanie
Za pomocą WIX można analizować zachowania użytkowników, źródła ruchu, region osób odwiedzających witrynę oraz
Przeanalizowano liczbę odwiedzających. WIX przechowuje w Twojej przeglądarce pliki cookies, które służą do wyświetlania strony internetowej
i są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa (niezbędne pliki cookies).
Dane gromadzone za pośrednictwem WIX mogą być przechowywane na różnych serwerach na całym świecie.
Na serwerach WIX dostępne są m.in.: w USA.


Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych WIX:
https://de.wix.com/about/privacy.


Według WIX przesyłanie danych do USA i innych krajów trzecich odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne
Komisji Europejskiej lub porównywalne gwarancje zgodnie z Art. 46 RODO.

Szczegóły można znaleźć tutaj: https://de.wix.com/about/privacy-dpa-users.


Korzystanie z WIX opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy legalnego
Zależy nam na tym, aby nasza strona internetowa była jak najbardziej wiarygodna. Jeśli istnieje odpowiedni
Jeżeli poproszono o zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, w zakresie, w jakim zgoda wymaga przechowywania plików cookies lub dostępu do nich
Informacje znajdujące się w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. The
Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.


Przetwarzanie zamówienia


Posiadamy umowę o realizacji zamówień (AVV) na korzystanie z powyższej usługi
Zamknięte. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych
zapewnia, że dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi
Instrukcje i przetwarzane zgodnie z RODO.


3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe


Ochrona danych


Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Zajmiemy się Twoim
dane osobowe są poufne i zgodne z ustawowymi przepisami o ochronie danych
niniejszą deklarację o ochronie danych.
Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe.
Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Teraźniejszość
Oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak to zrobić
i w jakim celu to się robi.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej)
mogą mieć luki w zabezpieczeniach. Nie ma pełnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich
możliwy.


Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego


Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:


re:cap geD LIS UG (ograniczona odpowiedzialność)
Westhafenplatz 8

60327 Frankfurt nad Menem


Telefon: +49 69 247423210
E-mail: thomas.staudinger@recap.energy


Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami
cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.)
decyduje.


Okres przechowywania


O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, dane pozostaną
Twoje dane osobowe są u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli masz
wniesienia uzasadnionego żądania usunięcia danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieli inne prawnie dopuszczalne powody ich przechowywania
posiadają dane osobowe (np. okresy przechowywania wynikające z prawa podatkowego lub handlowego); w
W tym ostatnim przypadku usunięcie następuje po ustaniu powyższych przyczyn.


Ogólne informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych na tej stronie
strona internetowa


Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
Podstawa z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub Art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeżeli szczególne kategorie danych
przetwarzane zgodnie z Art. 9 ust.1 RODO. W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na przeniesienie
Dane osobowe w państwach trzecich przetwarzane są także na podstawie art.
49 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w
Jeżeli wyraziłeś zgodę na swoje urządzenie (np. poprzez pobranie odcisku palca urządzenia), przetwarzanie danych będzie odbywać się dodatkowo
na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Czy Twoje dane są dostępne?
Jeśli jest to konieczne do wykonania umowy lub podjęcia działań przedumownych, przetwarzamy Twoje dane
Dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy Twoje dane, jeśli tak jest
są niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Przetwarzanie danych może odbywać się również na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.f
RODO. Poniżej omówiono odpowiednie podstawy prawne w każdym indywidualnym przypadku
ustępach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

 

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich


Korzystamy między innymi z narzędzi firm mających siedzibę w USA lub poza nią
Kraje trzecie, które nie są bezpieczne pod względem prawa o ochronie danych. Gdy te narzędzia są aktywne, Twój
dane osobowe są przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy na to uwagę
Zwraca uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem UE.
Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do udostępniania danych osobowych organom bezpieczeństwa
bez możliwości podjęcia przez Ciebie kroków prawnych przeciwko Tobie jako osobie, której to dotyczy. Dlatego nie może
Organy USA (np. tajne służby) nie mają możliwości dostępu do Twoich danych znajdujących się na serwerach w USA
Przetwarzaj, oceniaj i trwale przechowuj dane w celach monitorowania. Mamy na ten temat
Czynności związane z przetwarzaniem nie mają żadnego wpływu.


Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych


Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. Możesz... o
W każdej chwili możesz odwołać wyrażoną już zgodę. Legalność tego, co miało miejsce do czasu odwołania
Odwołanie nie ma wpływu na przetwarzanie danych.


Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i przeciw
Reklama bezpośrednia (art. 21 RODO)


JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH OPARTE JEST NA ART. 6 ABS. 1 LITR. E LUB F RODO
JEŚLI TAK SIĘ ZDARZY, MASZ ZAWSZE PRAWO Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z TWOICH SZCZEGÓŁOWYCH
WYSTĘPUJE SYTUACJA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
SPRZECIWIAĆ SIĘ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZYSTKICH OPARTYCH NA NINIEJSZYCH WARUNKACH
PROFILOWY. ODPOWIEDNIA PODSTAWA PRAWNA, NA KTÓREJ OPARTE JEST PRZETWARZANIE
PRZECZYTAJ NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI. JEŚLI Sprzeciwiasz się,
NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH DOTYCZY
JEŚLI NIE MOŻEMY MIEĆ ZŁOŻONYCH POWODÓW DO PRZETWARZANIA, KTÓRE BĘDĄ CHRONIONE
DOWÓD PRZEWAŻAJĄCY TWOJE INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI LUB ŻE
PRZETWARZANIE MA NA CELU Twierdzenie, WYKONANIE LUB OBRONĘ
ROSZCZENIA PRAWNE (Sprzeciw ZGODNIE Z ART. 21 ust. 1 RODO).
CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ,
MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI Sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych
TAKIE DANE OSOBOWE W CELU TAKIEJ REKLAM
WSTAWIĆ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, W ZAKRESIE, W KTÓRYM DOTYCZY TAKA REKLAMA BEZPOŚREDNIA
POŁĄCZONY. W PRZYPADKU SPRZECIWU TWOJE DANE OSOBOWE ZOSTANĄ
WTEDY NIE JEST JUŻ WYKORZYSTANY DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (Sprzeciw
W STYLU. 21ABS. 2 RODO).


Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego


W przypadku naruszeń RODO osobom, których to dotyczy, przysługuje prawo do złożenia skargi
Organ nadzorczy, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu lub miejsca pracy
lub miejsce domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia reklamacji istnieje bez uszczerbku dla czegokolwiek innego
środki administracyjne lub sądowe.


Prawo do przenoszenia danych


Masz prawo otrzymać dane, które przekazujemy na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizacją umowy
przetwarzane automatycznie, samodzielnie lub osobie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
do przekazania. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej
żądanie, zostanie to wykonane tylko wtedy, gdy jest to technicznie wykonalne.

 

Informacje, usuwanie i poprawianie


W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego korzystania w ramach obowiązujących przepisów prawa
Informacje o przechowywanych przez Ciebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz
Cel przetwarzania danych oraz, jeżeli ma to zastosowanie, prawo do poprawiania lub usunięcia tych danych. Również na tym
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami.


Prawo do ograniczenia przetwarzania


Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami w tej sprawie. Istnieje prawo do ograniczenia przetwarzania
następujące przypadki:


Jeśli kwestionujesz prawidłowość przechowywanych przez nas danych osobowych, wymagamy
zwykle czas to sprawdzić. W czasie trwania egzaminu masz prawo
Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.


Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/jest niezgodne z prawem, możesz to zrobić
żądania ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.


Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale chcesz je wykorzystać do realizacji swoich danych osobowych,
Jeśli chcesz bronić lub dochodzić roszczeń prawnych, masz do tego prawo
Usunięcie w celu żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.


Jeśli wniosłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust.1 RODO, musisz rozważyć następujące kwestie:
Twoje i nasze interesy. O ile nie jest jeszcze jasne, czyje interesy
przeważają, masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych
domagać się.


Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą - od
poza ich przechowywaniem – wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub
Obrona roszczeń prawnych lub ochrona praw innej osoby fizycznej lub
osobą prawną lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego są przetwarzane.


Szyfrowanie SSL lub TLS


Niniejsza witryna wykorzystuje ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji treści poufnych, np
Na przykład zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, wymagają szyfrowania SSL lub TLS.
Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że pochodzi pasek adresu przeglądarki
„http://” zmienia się na „https://” i symbol kłódki w wierszu przeglądarki.
Jeżeli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przesyłasz, nie będą mogły zostać przesłane
być czytane przez osoby trzecie.


4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej


Ciasteczka


Nasze strony internetowe korzystają z tzw. „cookies”. Pliki cookie to małe pakiety danych i są przeznaczone do
nie spowoduje żadnych uszkodzeń Twojego urządzenia. Mają one charakter tymczasowy i obowiązują na czas trwania sesji
(cookies sesyjne) lub trwale (cookies stałe) przechowywane na Twoim urządzeniu. Sesyjne pliki cookie
zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu Twojej wizyty. Stałe pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu
przechowywane do czasu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez Twoją przeglądarkę internetową.
Pliki cookie mogą pochodzić od nas (pliki cookie pierwszej kategorii) lub od firm zewnętrznych (tzw. pliki cookie stron trzecich).
ciasteczka). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług

 

Firmy zewnętrzne w ramach stron internetowych (np. pliki cookies służące do przetwarzania usług płatniczych).
Pliki cookies pełnią różne funkcje. Liczne pliki cookie są technicznie niezbędne, ponieważ niektóre...
Bez nich funkcje serwisu nie działałyby (np. funkcja koszyka czy wyświetlacz).
filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do oceny zachowań użytkowników lub do celów reklamowych
być użytym.


Pliki cookies służące do realizacji procesu komunikacji elektronicznej
określonych funkcji, które chcesz (np. dla funkcji koszyka) lub w celu optymalizacji
Strona internetowa (np. pliki cookies służące do pomiaru oglądalności stron internetowych) jest wymagana (niezbędne pliki cookies).
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że podana jest inna podstawa prawna.
Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookies
technicznie bezbłędne i zoptymalizowane świadczenie usług. Jeżeli jest zgoda
Zażądano przechowywania plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania
Przetwarzanie wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1
TTDSG); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.


Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o zapisywaniu plików cookie i
Zezwalaj na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczaj akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie
oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. Na
Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.
Możesz dowiedzieć się, jakie pliki cookie i usługi są używane na tej stronie
Zobacz oświadczenie o ochronie danych.


Formularz kontaktowy


Jeśli prześlesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane zostaną pobrane z
Formularz zapytania zawierający dane kontaktowe, które podałeś w celu przetworzenia zapytania
i przechowywane u nas na wypadek dalszych pytań. Nie podajemy tych danych bez Twoich danych
Zgoda dalej.
Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile uwzględnisz Twoją prośbę
związanych z realizacją umowy lub przeprowadzeniem działań przedumownych
jest wymagane. We wszystkich pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes
skuteczna obsługa zapytań kierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Twoich
Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli została o to poproszona; zgoda jest dostępna w każdej chwili
odwołalny.
Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie
zażądać wycofania zgody na przechowywanie lub cel przechowywania danych już nie obowiązuje
(np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązujące przepisy prawne –
w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.


Zapytania mailowe, telefonicznetelefon lub faks


Jeśli skontaktujesz się z nami e-mailem, telefonicznie lub faksem, Twoje zapytanie zostanie uwzględnione w całości
Powstałe dane osobowe (imię i nazwisko, żądanie) w celu realizacji Twojego żądania
przez nas przechowywane i przetwarzane. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.
Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile uwzględnisz Twoją prośbę
związanych z realizacją umowy lub przeprowadzeniem działań przedumownych
jest wymagane. We wszystkich pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes
skuteczna obsługa zapytań kierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Twoich
Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli została o to poproszona; zgoda jest dostępna w każdej chwili
odwołalny.


Dane, które przesyłasz nam w ramach prośby o kontakt, pozostaną u nas, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie
zażądać wycofania zgody na przechowywanie lub cel przechowywania danych już nie obowiązuje
(np. po zakończeniu
przetwarzanie Twojego żądania). Obowiązujące przepisy prawne –
zwłaszcza regulacje prawne
okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Google Analytics

Mamy stronę internetową analnarzędzie „Google Analytics” (usługodawca: Google Ireland Limited, numer rejestracyjny: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) zintegrowane z naszą witryną internetową. W zakresie wykorzystania danych za przetwarzanie danych odpowiadamy wspólnie między Google a nami zgodnie z art. 26 RODO. Uzgodniliśmy z Google, że przejmujemy główną odpowiedzialność za przetwarzanie danych zgodnie z RODO i że wypełnimy wszystkie obowiązki wynikające z RODO w związku z przetwarzaniem danych (w tym art. 12, 13 RODO, art. 15 do 22 RODO i art. 32 do 34 RODO).

Kategorie danych i opis przetwarzania danych: Identyfikator użytkownika, adres IP (zanonimizowany). Kiedy odwiedzasz naszą witrynę, Google umieszcza plik cookie na Twoim komputerze, aby móc analizować sposób, w jaki korzystasz z naszej witryny. Aktywowaliśmy anonimizację IP „anonymizeIP”, co oznacza, że adresy IP są przetwarzane wyłącznie w formie skróconej. Dlatego na tej stronie Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych umawiających się państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania przez Ciebie z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu na rzecz osoby odpowiedzialnej. Aktywowaliśmy także analizę osób odwiedzających witrynę na różnych urządzeniach, która odbywa się na podstawie tzw. identyfikatora użytkownika. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Więcej informacji na temat wykorzystania danych w Google Analytics można znaleźć tutaj: https://www.google.com/analytics/terms/de.html  (Warunki korzystania z Analytics),  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de   (Wskazówki dotyczące ochrony danych w Analytics) i oświadczenie Google o ochronie danych  https://policies.google.com/privacy.

Cel przetwarzania: Korzystanie z Google Analytics służy analizie, optymalizacji i ulepszaniu naszej strony internetowej.

Podstawa prawna: Jeżeli wyrazili Państwo zgodę („opt-in”) na przetwarzanie Państwa danych osobowych za pomocą „Google Analytics” przez podmiot trzeci, wówczas podstawą prawną jest art. 6 ust.1 zdanie 1 lit. a) RODO. Podstawą prawną jest także nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w powyższych celach (analiza, optymalizacja i ulepszanie naszej strony internetowej) zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. W przypadku usług świadczonych w związku z umową śledzenie i analiza zachowań użytkowników odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO w celu wykorzystania uzyskanych w ten sposób informacji do optymalizacji usług w celu spełnienia określonych w stanie zaoferować do celów umownych.

Okres przechowywania: Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. identyfikatorem użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po 50 miesiącach. Usunięcie danych, których okres przechowywania upłynął, następuje automatycznie raz w miesiącu.

Kategoria transferu danych/odbiorcy: Google, Irlandia i USA. Zawarliśmy również umowę o realizację zamówień z Google zgodnie z Art. 28 RODO.

Możliwości sprzeciwu i usunięcia („rezygnacja”):

Zasadniczo możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie na swoim dysku twardym, wybierając opcję „Nie akceptuj plików cookie” w ustawieniach przeglądarki. Może to jednak skutkować ograniczeniem funkcjonalnym naszych ofert. Możesz także uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny oraz przetwarzanie tych danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Dostęp do analizy użytkowników na różnych urządzeniach możesz uzyskać na swoim koncie Google w sekcji „Moje dane > Dane osobowe” dezaktywowane.


5. Media społecznościowe


Elementy mediów społecznościowych z Shariffem


Niniejsza strona korzysta z elementów mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).
Elementy mediów społecznościowych można zazwyczaj rozpoznać po odpowiednich logo mediów społecznościowych.
Aby zapewnić ochronę danych na tej stronie, używamy tych elementów wyłącznie łącznie
z tzw. rozwiązaniem „Shariff”. Ta aplikacja zapobiega tym, które są zintegrowane z tą witryną
Elementy mediów społecznościowych wysyłają do Ciebie Twoje dane osobowe, gdy po raz pierwszy wejdziesz na stronę
przeniesione do odpowiedniego dostawcy.
Dopiero po aktywowaniu odpowiedniego elementu mediów społecznościowych poprzez kliknięcie powiązanego przycisku,
Nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy (zgoda). Kiedy już będziesz mieć społeczność
Jeśli aktywujesz element multimedialny, odpowiedni dostawca otrzyma informację, że używasz swojego adresu IP
odwiedzana strona internetowa. Jeśli jesteś jednocześnie na swoim koncie w mediach społecznościowych (np. Facebooku)
Jeśli jesteś zalogowany, odpowiedni usługodawca może przypisać Twoją wizytę na tej stronie do Twojego konta użytkownika.
Aktywacja wtyczki oznacza zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 25 ust. 1
TTDSG. Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.
Serwis służy uzyskaniu wymaganej prawnie zgody na jego korzystanie
określone technologie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Linkedin


Na tej stronie korzystamy z elementów sieci społecznościowej Linkedin, której operatorem jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.
Gdy uzyskasz dostęp do strony zawierającej taki element, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie
serwerów Linkedin. Ten element mediów społecznościowych przesyła dane dziennika do serwera
z Linkedin do USA. Dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, adres domeny
odwiedzane strony internetowe, które zawierają również funkcje Pinteresta, typ i ustawienia przeglądarki,
Data i godzina żądania, sposób korzystania z Pinteresta i plików cookie.
W przypadku uzyskania zgody, powyższe zostaną wykorzystane. Usługa oparta na
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Jak dotąd żaden
Uzyskano zgodę, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego upoważnienia
Zależy Ci na osiągnięciu jak największej widoczności w mediach społecznościowych.
Dalsze informacje na temat celu, zakresu oraz dalszego przetwarzania i wykorzystania danych
Pinterest i powiązane z nim prawa oraz opcje ochrony Twojej prywatności można znaleźć w
Informacje o ochronie danych Linkedin:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


6. Narzędzia analityczne i reklama


Analityka odwiedzających Wix


Niniejsza witryna korzysta z usług analitycznych Visitor Analytics firmy WIX. W ramach analiz z WIX stosowane są pliki cookies
i in. Liczba i zachowanie odwiedzających (np. liczba odsłon strony, czas trwania wizyty na stronie,
współczynnik odrzuceń), źródła odwiedzin (tj. strona, z której pochodzi użytkownik), a także lokalizacje odwiedzających
analizowane są dane techniczne (wersje przeglądarki i systemu operacyjnego). Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Ciebie z naszej witryny internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer WIX i tam przechowywane. 

Według WIX gromadzenie danych jest całkowicie anonimowe, dzięki czemu nie są powiązane z konkretnymi osobami
można prześledzić. Adres IP przesyłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Visitor Analytics nie jest łączony z innymi danymi WIX. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce, z której korzystasz. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie statystycznej zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeśli będzie odpowiednia zgoda
został zapytany, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust.1 lit.a RODO i §
25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda wymaga przechowywania plików cookies lub dostępu do informacji
w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda jest
odwołalne w dowolnym momencie.

7. Wtyczki i narzędzia


Telefon Google’ats


Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek Google, które są dostarczane przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek
zostać zapewnione. Kiedy uzyskujesz dostęp do strony, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki do pamięci podręcznej przeglądarki,
aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.
W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi łączyć się z serwerami Google
nagrać. Dzięki temu Google wie, że dostęp do tej witryny odbywa się za pośrednictwem Twojego adresu IP
został wezwany. Korzystanie z Google Fonts opiera się na Art. 6 ust.1 lit.f RODO. The
Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na swojej stronie internetowej
strona internetowa. Jeżeli zwrócono się o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda wymaga przechowywania
plików cookies lub dostępu do informacji na urządzeniu użytkownika (np. odcisku palca urządzenia).
w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Jeżeli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek Google, Twój komputer użyje standardowej czcionki.
Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek Google, zobacz
https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.


mapy Google


Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Ten
Informacje są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.
Dostawca tej strony nie ma wpływu na przesyłanie danych. Jeśli Mapy Google są aktywowane,
Google może używać czcionek Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Na
Kiedy dzwonisz do Map Google, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby wyświetlić tekst i
Wyświetlaj czcionki poprawnie.
Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online
Oferty i ułatwienia odnalezienia wskazanych przez nas lokalizacji na stronie internetowej. To reprezentuje
reprezentuje prawnie uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust.1 lit. f RODO.Jeśli istnieje odpowiedni interes
Jeżeli poproszono o zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, w zakresie, w jakim zgoda wymaga przechowywania plików cookies lub dostępu do nich
Informacje znajdujące się w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. The
Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.


Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.
Szczegóły można znaleźć tutaj:


https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Więcej informacji o tym, jak postępujemy z danymi użytkowników, znajdziesz w polityce prywatności Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Źródło: https://www.e-recht24.de, https://www.juraforum.de/datenschutzerklaerung-muster/

bottom of page